• مبانی توسعه اقتصادی, محمود روزبهان

    کتابی که مشاهده می کنید مبانی توسعه اقتصادی نام دارد که توسط محمود روزبهان مورد تالیف قرار گرفته است. همچنین قابل ذکر است که ناشر این کتاب انتشارات تابان می باشد.

    ۱۵,۰۰۰تومان