• روانشناسی سلامت, کاترین ای سندرسون

    کتابی که مشاهده می کنید روانشناسی سلامت نام دارد که توسط کاترین ای سندرسون مورد تالیف قرار گرفته و کار ترجمه آن را دکتر فرهاد جمهری بر عهده گرفته است. همچنین قابل ذکر است که ناشر این کتاب انتشارات سرافراز می باشد.

    ۳۵,۰۰۰تومان