• حقوق کار, دفتر یکم, فکرسازان

    کتابی که مشاهده می کنید حقوق کار, دفتر یکم نام دارد که توسط دکتر احمد رفیعی مورد تالیف قرار گرفته است. همچنین قابل ذکر است که ناشر این کتاب انتشارات فکر سازان می باشد.

    ۲۲,۰۰۰تومان