• اقتصاد کلان ۱, فرجی

    کتابی قصد معرفی آن را داریم اقتصاد کلان (1) نام دارد و توسط دکتر یوسف فرجی مورد تالیف قرار گرفته است. همچنین لازم به ذکر است که ناشر این کتاب کویر می باشد.

    ۱۵,۰۰۰تومان