• هندسه مناظر و مرایا

    کتابی که مشاهده می کنید هندسه مناظر و مرایا نام دارد که توسط زهره عباس زاده مورد تالیف قرار گرفته است. همچنین قابل ذکر است که ناشر این کتاب انتشارات گنج هنر می باشد.

    ۸,۰۰۰تومان