سری کتاب های سیرتاپیاز انتشارات گاج درواق 3 کتاب هستند که در یک کتاب گنجانده شده است که شامل آزمون، امتحان و تست می باشند. در قسمت آموزش کتابهای از سیرتاپیاز در ابتدا سعی شده تا آموزش کاملی از هر مبحث ارائه گردد. اینکار باعث خواهد شد که شما یک معلم در کنار خود داشته باشید. در بخش بعدی یعنی امتحان در هر مبحث سوالات امتحانی برای تمرین آورده شده است که دانش آموزان قادر خواهند بود با بررسی این سوالات با نمونه سوالات امتحانی آشنا شوند.

در بخش تست نیز در هر مبحث بانک کاملی از تست های کنکور و تالیفی ذکر شده است تا برای کنکورهای آزمایشی و کنکور سراسری آماده شوند. جالب است بدانید که میزان حجم تست های کتابهای از سیرتاپیاز بقدری بالاست که داز انش آموز عملا  از خرید کتاب دیگر بی نیاز خواهند شد.