محوری سیرتاپیاز

سری کتاب های محوری سیرتاپیاز انتشارات بین المللی گاج یک کتاب است اما در باطن شامل 3 کتاب آموزش، امتحان و تست می باشد. در بخش آموزش: در ابتدا آموزش کاملی از هر مبحث ارائه شده است. درحقیقت با این کتاب شما معلم را به خانه برده اید. در بخش امتحان: در هر مبحث سوالات امتحانی برای تمرین دانش آموز آورده شده است. دانش آموزان با بررسی این سوالات هم با نمونه سوالات امتحانی آشنا می شوند. و در نهایت در بخش تست: در هر مبحث بانک کاملی از تست های کنکور و تالیفی‌ آورده شده است تا برای کنکورهای آزمایشی و کنکور سراسری آماده شوید. حجم تست های کتاب های سیرتاپیار به قدری است که عملا دانش آموز را از خرید کتاب تست دیگر بی نیاز می کند.

Showing 1–25 of 63 results